Kuljetus J Tiusanen Oy

ADR / VAK

ADR / VAK

ADR

ADR on kappaletavara ja irtokuljetusta jossa vaarallisten aineiden kuljetukset ovat yleisiä. Vaarallisten aineiden kuljetuksissa vaaditaan ajolupa, jota varten kuljettajat ovat suorittaneet vaadittavan koulutuksen.

Koulutus:
Yleinen tiedostava koulutus, jossa annetaan työntekijöille yleiset tiedot ADR-kuljetuksia koskevista säännöksistä.

Tehtäväkohtainen koulutus, jossa annetaan yksityiskohtaista työntekijöiden tehtäviin ja vastuuseen suhteutettua koulutusta. Mikäli osa kuljetuksista suoritetaan muuna kuin tiekuljetuksena, täytyy koulutuksen sisältää myös tätä kuljetusmuotoa koskevat tiedot säännöksistä sekä määräyksistä.

Turvallisuuskoulutus, jossa työntekijöille annetaan koulutusta mahdollisesti aiheutuvista vaaroista aineiden kuljetus-, kuormaus- ja purkamistilanteissa sekä annetaan tiedot tarvittavista toimenpiteistä vaaratilanteessa.

Turvatoimia koskeva koulutus, jossa syvennytään onnettomuusriskien tunnistamiseen, niiden ehkäisymenetelmiin sekä turvarikkomustilanteissa tehtäviin toimenpiteisiin.

Täydennyskoulutus, jossa kerrotaan säännöksissä tapahtuneista muutoksista. ADR-sopimus tarkistetaan kahden vuoden välein.

VAK

Liikenne- ja viestintäministeriön VAK-toiminnan tavoitteena on edistää yhteiskunnan hyvinvointia sekä logistiikkaketjun toimivuutta ja kilpailukykyä huolehtimalla siitä, että:

Lue lisää Liikenne- ja viestintäministeriön sivuilta.

AJONEUVOSEURANTA

Ajoneuvoseurannalla asiakas saa reaaliaikaista tietoa missä auto kulkee ja lämpötilatietoa.